W NOWEJ ATMOSFERZE

W nowej atmosferze zapoczątkowanej przez drugi sobór watykański coraz szerzej odczuwa się wpływ protestantyzmu na katolicyzm. Drugim źró­dłem kryzysu wierzeń jest wpływ pewnych aspek­tów myślenia naukowego na tradycyjne sposoby formułowania wierzeń chrześcijańskich. Schemat mitu biblijnego i kosmologii został niewątpliwie znacznie zmodyfikowany w myśli średniowiecznej poreformacyjnej, lecz jeszcze ciągle wywierał głę­boki wpływ na sposób patrzenia ludzi na świat. Jednakże naukę o upadku pierwszego człowieka, na przykład, trudno było zachować w postaci zbliżonej d° jej pierwotnego opisu po ogłoszeniu teorii ewo­lucji. W jeszcze większym stopniu występowała sprzeczność między sferą cudów i przednaukowym myśleniem autorów Nowego Testamentu a twier­dzeniami, zgodnie z którymi próbujemy dzisiaj zro­zumieć nasz współczesny świat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *